leren op basis van je werkervaring

Supervisie-leren is een krachtige vorm van leren vanuit je werkervaring. Het helpt je om sterker en professioneler in je werk te functioneren.  Er wordt methodisch ingegaan op je persoonlijke leervragen die voortkomen uit jouw werkervaring. Als supervisor dien ik als spiegel en ondersteun jou bij het reflecteren op jouw denken, voelen, willen en handelen.  Een supervisie-traject kan individueel plaatsvinden, maar ook in kleine groepjes (3). Het aantal bijeenkomsten van een traject wordt op maat afgestemd. 

In tegenstelling tot de begeleidingsvorm Intervisie, ligt het accent bij Supervisie meer op jouw persoonlijke ontwikkeling, dan op het leren van elkaars werkervaring in een groep.